• image
    เวลาทำการ
    : จันทร์ – ศุกร์ 14:00 – 20:00
    / เสาร์ – อาทิตย์ 09:00 – 16:00
  • image image image
    | เบอร์โทรศัพท์ : 095-824-9191
Eye knowledge เรื่องตาน่ารู้
ชัวร์ก่อนแชร์
ปิโตรเลียมเจลช่วยให้ขนตายาว จริงหรือ ?
ชัวร์ก่อนแชร์
คลิปดึงเส้น ๆ ออกจากดวงตา เป็นไปได้จริงหรือ ?
ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET
โรคท่อน้ำตาอุดตัน ในเด็กและผู้ใหญ่
จองคิวนัดหมายแพทย์
นัดหมายแพทย์
© Copyright ศูนย์ตาธรรมจักษุ Thammajaksu Eye Center all rights reserved.